facebook twitter

Nezamestnanosť v okrese očami štatistiky

V prvom polroku nezamestnanosť na hornej Nitre mesiac čo mesiac mierne klesala.

PRIEVIDZA. Pokiaľ v januári evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi 5202 uchádzačov o zamestnanie, v júni ich bolo 4373.
Miera nezamestnanosti na hornej Nitre dosiahla koncom júna hranicu 5,5 %. Z evidovaných uchádzačov o zamestnanie bolo 2509 žien. Do devätnásť rokov veku je na úrade práce evidovaných 110 občanov, najsilnejšia skupina je však záujemcov o prácu, ktorí majú viac ako päťdesiat rokov. Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie to predstavuje 27,7 percent.
Prievidzský okres má 48 obcí a štyri mestá. S najvyššou mierou nezamestnanosti sa boria vo Chvojnici (12,04 %), Dlžíne (11,25 %) a vo Veľkej Čause (9,14 %). Naopak, najmenej nezamestnaných majú v Horných Vesteniciach (2,8 %), Cigli (3,41 %) a v Bojniciach 3,42 %.
V okresnom meste je bez práce 1609 občanov a miera nezamestnanosti je 5,19 %. V Handlovej evidujú 792 uchádzačov o zamestnanie, čo je 7,74 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
V Novákoch je evidovaných 106 občanov mesta, čo predstavuje 4,45 %.

Neprehliadnite tiež

Päť tém, ktoré tento týždeň dominovali na hornej Nitre

Na webovej stránke nasaprievidza.sk mal tento týždeň najväčšiu odozvu článok o obnovenom Námestí  J. C. Hronského v Prievidzi.

Seniori z Bôrika si k tradičným hodom pripravili vlastný program

Podujatie, ktoré je vždy aj dňom otvorených dverí, sa koná vždy v čase, keď majú sviatok patróni kaplnky v centre sociálnych služieb.

Zamestnávatelia majú voľné pracovné miesta. Ponúkame ich prehľad

Šancu uplatniť sa majú krajčírky, IT špecialisti, baníci alebo vodiči nákladných vozidiel.

Žiaci z Nitrianskeho Pravna sa zábavne učili, ako chrániť prírodu

Triedy si školáci vyzdobili v štýle základných ekosystémov. Dominovali voda, vzduch, les a lúka.  

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH.SME.SK

Dokážete spoznať psychopata vo svojom okolí?

Psychopati sa podľa vedcov vyznačujú typickým prejavom, ktorým sa dokážu sami odhaliť.

OPRAVENÉ

Tri dávne vynálezy, ktoré sú pre vedu záhadou

Napriek technologickému pokroku sú niektoré antické myšlienky stále pre vedu záhadou.

TECH.SME.SK

Google pridal funkciu, ktorú používatelia dlho žiadali

Doposiaľ experimentálna funkcia sa stáva nástrojom pre každý deň.

CESTOVANIE.SME.SK

Poznáte Slovensko? Desať otázok, na ktoré by ste mali vedieť odpovedať (kvíz)

Portál sme.sk pre vás počas najbližších týždňov pripraví viacero kvízov.


 1. Námestie pred Magurou: Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii 771
 2. Fico s Kaliňákom priviezli na hornú Nitru dobrovoľným hasičom nové autá 597
 3. V herni Prievidžan peniaze nevyhral, ale ukradol 583
 4. Varovanie pre nedeľné popoludnie: Zasiahnu nás vysoké teploty 558
 5. Od septembra sa pre konkrétne firmy bude učiť dvadsaťšesť žiakov 542
 6. Zamestnávatelia majú voľné pracovné miesta. Ponúkame ich prehľad 449
 7. Smútočné oznámenia môžu byť naďalej na výklade niekdajšieho kvetinárstva 318
 8. Ďalšie dopravné obmedzenie v Handlovej. Uzavrú jeden most 291
 9. Mladšia prípravka Juniora Kanianka hviezdila v Česku 197
 10. Kúpaliská otvárajú letnú sezónu. Počasie im zatiaľ praje 197
 1. Námestie pred Magurou: Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii 5 619
 2. Fico s Kaliňákom priviezli na hornú Nitru dobrovoľným hasičom nové autá 1 768
 3. Varovanie pre nedeľné popoludnie: Zasiahnu nás vysoké teploty 930
 4. Prestížny súboj čaká Vladimíra Idrányiho: Postaví sa proti nemeckému šampiónovi 789
 5. V herni Prievidžan peniaze nevyhral, ale ukradol 717
 6. Od bolesti nedokázala vstať: Motorkárka Katka si zranila trikrát operované koleno 681
 7. Ďalšie dopravné obmedzenie v Handlovej. Uzavrú jeden most 584
 8. Od septembra sa pre konkrétne firmy bude učiť dvadsaťšesť žiakov 542
 9. Kúpaliská otvárajú letnú sezónu. Počasie im zatiaľ praje 478
 10. Zamestnávatelia majú voľné pracovné miesta. Ponúkame ich prehľad 449
 1. Námestie pred Magurou: Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii 5 619
 2. Martin Škrteľ si pred odletom do Anglicka zahral v Ráztočne. Pozrite si FOTO 5 030
 3. Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej pätnásťročnej Prievidžanke 3 804
 4. Nezvestnú tínedžerku z Prievidze policajti vypátrali 3 409
 5. Bojnická nemocnica vypovedala zmluvu zdravotnej poisťovni Dôvera 2 535
 6. Šestnásťročné dievča nechodilo do školy. Neuveríte, koľko hodín vymeškalo 2 397
 7. Fico s Kaliňákom priviezli na hornú Nitru dobrovoľným hasičom nové autá 1 768
 8. Od bolesti nedokázala vstať: Motorkárka Katka si zranila trikrát operované koleno 1 656
 9. Neviete si nájsť prácu? Skúste si pozrieť zoznam neobsadených miest 1 519
 10. Pred San Jose či Coloradom uprednostnil Andrej Sekera iný klub 1 137