facebook twitter

Nezamestnanosť vzrástla na hornej Nitre takmer o percento

V závere vlaňajšieho roka bolo bez práce v okrese Prievidza 9790 ľudí.

PRIEVIDZA. Takmer o percento sa zvýšila miera nezamestnanosti na hornej Nitry v minulom roku. Kým predvlani bolo bez roboty 11,95 percenta ľudí, ku koncu decembra 2011 to bolo 12,85 percenta.

Celkovo bolo v okrese v závere minulého roka 9790 nezamestnaných, z nich je 4963 žien. Najvyššia miera nezamestnanosti zostáva stále v handlovskej doline.

„Vlani sme podporili prípadne dohodli 876 pracovných miest u zamestnávateľov a 473 miest na samostatnú zárobkovú činnosť. Zameriavali sme sa aj na udržanie 430 miest predovšetkým v chránených dielňach a pracoviskách,“ priblížil časť aktivít v minulom roku riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Celestín Černák.

Na začiatku roka 2012 nemá úrad hlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Naopak, nových zamestnancov by mali prijať Hornonitrianske bane Prievidza a spoločnosť Rialto Partizánske.

Neprehliadnite tiež

Veľký prehľad prestupov: Kto posilnil futbalové kluby na hornej Nitre?

Zatiaľ čo v okresných súťažiach sa prestupy ešte len dolaďujú, ligové kluby na hornej Nitre už poznajú mená prichádzajúcich a odchádzajúcich hráčov.

O príspevok pri narodení dieťaťa rastie v okresnom meste záujem

Po zmene internej smernice vypláca prievidzská radnica sedemdesiateurovú sumu viacerým rodičom.  

Diváci na Off roade v Čavoji videli aj prevrátené vozidlá. Pozrite si FOTO

Presne 129 posádok sa v Čavoji stretlo na tradičnom offroadovom festivale.

Lazany chcú modernizovať osvetlenie z eurofondov

Víťaz verejnej súťaže bude povinný dokončiť rekonštrukciu pouličných lámp približne do štyroch mesiacov. 

Hlavné správy zo Sme.sk

STRANA RÓBERTA KOTIANA

Nesrovnal: Bratislava má byť jedno mesto, a nie pätnásť dedín

Hlavné mesto nemá primerané postavenie. Bez zmeny zákonov sa jeho situácia nezlepší, tvrdí primátor.

AUTORSKÁ STRANA BEATY BALOGOVEJ

Rakovina s citrónovou príchuťou

Cesta onkologického pacienta útrobami internetu. Ľudia, ktorí šíria mýty o rakovine, majú rôzne motivácie.

TÉMA

Pravidlá na cestách sa opäť zmenia, pozrite si desať najdôležitejších

Novela zákona prinesie hrozbu tisíceurových pokút, ale aj povinné testy závislosti vodičov od alkoholu.

PESTRÉ LETO V ZAHRANIČÍ

Praha očami Pražana alebo čo slovenský turista v sprievodcovi nenájde

Prečo je múzeum nočníkov lepšie ako Václavské námestie?


 1. Diváci na Off roade videli viacero prevrátených vozidiel. Pozrite si FOTO 622
 2. Púchov omráčil FC Barcelonu. Pri úspechu boli pred dvanástimi rokmi aj dvaja Hornonitrania 454
 3. Prievidzská radnica nevylučuje, že v boji s vandalmi pritvrdí 451
 4. Opitý Prievidžan vulgárne nadával mestským policajtom 311
 5. Nový rozohrávač na súpiske BC Prievidza. Američan má 196 centimetrov 302
 6. FOTO: Premiéra vyšla Baníkom na výbornú. Komárno zdolali rozdielom triedy 224
 7. Ľudia sa mu smiali, pretože bol príliš chudý. Život mu zmenil workout 154
 8. V Handlovej mali vyrúbať množstvo stromov, takmer polovicu zachránili 147
 9. Hral v Spartaku Trnava či Duisburgu. Gabriel Kamdem uprednostnil pred špičkovým futbalom rodinu 135
 10. Veľký prehľad prestupov: Kto posilnil futbalové kluby na hornej Nitre? 128
 1. Hral v Spartaku Trnava či Duisburgu. Gabriel Kamdem uprednostnil pred špičkovým futbalom rodinu 4 293
 2. Úrad práce zverejnil aktuálny zoznam voľných miest nielen v regióne 1 227
 3. Dedina sa rozrástla o nových obyvateľov 910
 4. FOTO: Premiéra vyšla Baníkom na výbornú. Komárno zdolali rozdielom triedy 888
 5. Ťažkosti osamelo žijúcich žien. Zachránilo ich volanie o pomoc 848
 6. Púchov omráčil FC Barcelonu. Pri úspechu boli pred dvanástimi rokmi aj dvaja Hornonitrania 790
 7. Nepoužívanú krajskú kartu treba vrátiť, inak za ňu stále platíte 703
 8. Diváci na Off roade videli viacero prevrátených vozidiel. Pozrite si FOTO 622
 9. Ľudia sa mu smiali, pretože bol príliš chudý. Život mu zmenil workout 580
 10. Mladíci mužovi, ktorý ich napomenul: „Staraj sa o seba, inak dostaneš po papuli.“ 495
 1. Ľudia sa mu smiali, pretože bol príliš chudý. Život mu zmenil workout 7 661
 2. Hral v Spartaku Trnava či Duisburgu. Gabriel Kamdem uprednostnil pred špičkovým futbalom rodinu 4 293
 3. Dopravu v Novákoch na štyri mesiace ovplyvní uzávierka frekventovanej cesty 3 460
 4. Nezvyčajný nález na dvore rodinného domu. Zasahovala polícia 2 624
 5. V prímestských autobusoch bude od augusta nulté tarifné pásmo 2 514
 6. Novinka v MHD: Cestujúci na zastávke sledujú reálny čas do príchodu autobusu 2 354
 7. Mladá vodička dostala na Banskej šmyk. Narazila do zvodidiel 1 581
 8. Cez dedinu išiel Peter rýchlo. V jeho prípade to nemusí skončiť len pokutou 1 400
 9. Veliteľská škola Hlinkovej gardy v Bojniciach 1 266
 10. Úrad práce zverejnil aktuálny zoznam voľných miest nielen v regióne 1 227