facebook twitter

Nezamestnanosť na hornej Nitre môže znížiť český investor

Do evidencie prievidzského úradu práce sa v minulom roku nahlásilo 9746 ľudí.

PRIEVIDZA. V závere vlaňajšieho roka bolo na prievidzskom úrade práce evidovaných 9818 uchádzačov o zamestnanie, čo je porovnateľný údaj s koncom roka 2011.

„Rovnako je to aj v prípade miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá dosiahla v decembri 12,8 percenta,“ informoval riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Radko Gavliak.

Doplnil však, že v prípade priemernej miery evidovanej nezamestnanosti došlo v roku 2012 o navýšenie o 0,52 percentuálneho bodu oproti roku 2011. Vlani teda dosiahla 12,47 percenta.

Najviac prepúšťali obchody

Medzi nezamestnanými v prievidzskom regióne v minulom roku mierne prevažovali ženy, bolo ich 51 percent. Najviac ľudí bez zamestnania bolo vlani v januári, februári a závere roka. Najmenej nezamestnaných bolo v letných mesiacoch, keď bolo k dispozícii viac sezónnej práce.

„V roku 2012 bolo do evidencie nášho úradu práce zaradených 9746 uchádzačov o zamestnanie. Približne 45 percent z nich bolo zaevidovaných priamo po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru,“ vysvetlil Gavliak.

Najviac nezamestnaných (863) prišlo vlani o prácu v oblasti veľko a maloobchodu. Z priemyslu to bolo 751 ľudí, zo stavebníctva 575, z dopravy a skladovania 190, z oblasti vzdelávania 166, z poľnohospodárstva a lesníctva 141 a z verejnej správy 69.

Podporili podnikanie

Prievidzský úrad práce podporil v minulom roku viaceré projekty a aktivity zamerané na zvýšenie zamestnanosti v regióne. Úrad poskytol 380 uchádzačom o prácu príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, podporil vytvorenie 235 pracovných miest v chránených dielňach, 136 miest pri činnostiach zameraných na ochranu pred povodňami a 126 miest pre asistentov.

„Úrad práce zaradil 686 uchádzačov do aktivít, ktoré zvyšujú ich zamestnanosť. Je to absolventská prax, aktivačná činnosť zapracovanie na prácu alebo vzdelávanie a príprava pre trh práce. Finančne sme podporili udržanie asi 600 pracovných miest obsadených hlavne ľuďmi so zdravotným postihnutím. Príspevok na dochádzku za prácou sme schválili 614 ľuďom,“ zdôraznil Gavliak.

Koncom vlaňajšieho roka sa prievidzský úrad práce pustil do dvoch nových národných projektov na podporu zamestnávania mladých ľudí v samospráve a podnikateľskej sfére. Ich pozitívny dopad na regionálny trh práce sa podľa Gavliaka očakáva až v tomto roku.

Pozitívne prognózy

V súčasnosti, na začiatku roka 2013, má Úrad práce v Prievidzi v ponuke 61 voľných pracovných miest. Adeptov, ktorí sa o ne budú uchádzať, asi pribudne, pretože v rámci hromadných prepúšťaní je v súčasnosti ohrozených 37 pracovných miest.

Počas roka by sa ale situácia mohla zmeniť k lepšiemu.

„Pozitívne vnímame príchod firmy Rübig do Prievidze, ktorá plánuje vytvoriť približne 150 pracovných miest. Očakávaný je aj príchod nového českého investora pôsobiaceho v oblasti výroby, ktorý má ambíciu vytvoriť v roku 2013 v našom regióne približne 600 pracovných miest,“ dodal Gavliak.

Neprehliadnite tiež

Baník Lásky Prievidza sa kvalifikoval na majstrovstvá Slovenska v ultimate frisbee

Sedem tímov sa v ultimate frisbee pobilo o päť miesteniek na najdôležitejší turnaj slovenskej sezóny.

Kosenie cintorínov obce avizujú, niektorí ľudia zakrývajú hroby

Prácu s krovinorezmi medzi hrobovými miestami neraz komplikujú odhodené umelohmotné kahance.

Študenti zabojovali o účasť na svetovej výstave v Miláne

Obchodná akadémia v Prievidzi sa ako jediná škola zo Slovenska zapojila do celosvetovej akcie.

Medailová žatva pokračuje: Ďalší basketbalisti Prievidze si na krk zavesili cenné kovy

V Žiline sa konal finálový turnaj, ktorý určil meno nového juniorského majstra Slovenska. Medzi najlepšími boli opäť aj výborní Hornonitrania. 

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTARE.SME.SK

Patríme do druhej hokejovej ligy, priznajme si to konečne

Sklamanie z nášho vystúpenia v Ostrave nie je namieste. Naši hokejisti dopadli tak ako aj po iné roky.

KOSICE.KORZAR.SME.SK

Pozrite si krásy východu, ktoré chceme zapísať do UNESCA

Prinášame zoznam jedinečných lokalít východného Slovenska, ktoré sú navrhnuté na zápis do UNESCA.

ZENA.SME.SK

Sexuologička Danica Caisová: Muži strácajú chuť na sex

Máločo je také opradené mýtmi a tajomstvami ako sexualita. Hovoriť o nej otvorene, prirodzene a tak, aby tomu všetci rozumeli, je pre ňu veľká výzva.

WWW.SME.SK

Mäso z čias socializmu by dnes už nikto nekúpil

Zhruba 13 až 15 percent zvierat zo socialistických družstiev museli sanitne usmrtiť, lebo neboli zdravé. Mäso z nich sa používalo zväčša do mäsových výrobkov.

Na hornej Nitre na konci vlaňajška chýbala práca 9818 ľuďom.

Zdroj: ilustračné - PETIT PRESS


 1. V mestskom parku bude rekonštrukcia bojov 1205
 2. Žena vopred nahlásila, že chce spáchať samovraždu 527
 3. Haluškové slávnosti organizátor zrušil pre zlé počasie 433
 4. Z areálu Kaňová sa ozýval hluk ťažkých strojov. Motokrosové preteky tam vyhral Štefan Svitko 411
 5. Medailová žatva pokračuje: Ďalší basketbalisti Prievidze si na krk zavesili cenné kovy 378
 6. Volejbalisti Prievidze sa predstavia v európskom pohári 366
 7. Obce a mestá hornej Nitry sa poučili. Pri získavaní peňazí viac spolupracujú 354
 8. Dvaja bývalí primátori Prievidze tento rok jubilujú. Spoločne si zaspomínali 267
 9. Potrebujete poradiť? Sociálni pracovníci prídu k vám domov 223
 10. Nahý Prosič pobúril Prievidžanov. Pred verejnosťou sa musel schovať 144
 1. Nahý Prosič pobúril Prievidžanov. Pred verejnosťou sa musel schovať 4338
 2. Hasiči mali po búrkach plné ruky práce. Vieme, kde zasahovali 2929
 3. Najviac divákov v Eurovia SBL chodilo na zápasy Prievidze 2890
 4. Pozrite sa, čo zostalo po stánkoch, ktoré špatili centrum Prievidze 2183
 5. Alarmujúce čísla: Za päť dni chytili policajti troch opitých vodičov 2049
 6. Dieťa zostalo uväznené v aute, v ktorom nebezpečne stúpala teplota 1896
 7. Duchovia a strašidlá prilákali na bojnický zámok vyše 23 500 ľudí 1689
 8. Primátori hornej Nitry sa spojili. Vedia, čo chcú spoločne riešiť 1341
 9. V mestskom parku bude rekonštrukcia bojov 1205
 10. Môžeme mať v regióne cyklocestu, novú stanicu aj jazykové učebne 1047
 1. Pozrite sa, čo zostalo po stánkoch, ktoré špatili centrum Prievidze 13396
 2. Nahý Prosič pobúril Prievidžanov. Pred verejnosťou sa musel schovať 12229
 3. Je dobojované. Prievidžanov môže mrzieť zbabraný začiatok 3880
 4. Smer má po Jánošovi náhradu na poste šéfa prievidzskej organizácie 3837
 5. Krajnovič a Bilič objatím po zápase spečatili uzmierenie 3062
 6. Úrad práce zverejnil aktuálnu ponuku neobsadených miest 2987
 7. Hasiči mali po búrkach plné ruky práce. Vieme, kde zasahovali 2929
 8. Najviac divákov v Eurovia SBL chodilo na zápasy Prievidze 2890
 9. Historický úspech prievidzských gymnazistov. V basketbale sú majstrami Slovenska 2669
 10. Na hornej Nitre dnes poobede hrozia búrky s krúpami 2543